Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 017

data

1251 mar? 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Simo de Rocafort, Berenguer Piera i Ramon Comtal

tipologia

Venda d'un mas

regest

Simo de Rocafort i la seva esposa Ermessenda i el seu fill Humbert, venen a Berenguer Piera i Ramon Comtal de la parroquia de Moia el mas Piera de la parroquia de Moia pel preu de 15 sous

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Berenguer de Cadireta. Berenguer Vilaclara. Guillem Pla. Berenguer Mata. Guillem Orta

poblacio

mides

Moia 28 x 22 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio