Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 018

data

1254 maig 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Vilajoana i Joan Casals

tipologia

Establiment de terres

regest

Gerard Vilajoana, la seva esposa Beatriu i el seu fill Bernat estableixen a Joan Casals i als seus una pe?a de terra al camp de Luyes

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Guillem Pla. Andreu Bag. Jaume Magadins. Pere Vila

poblacio

mides

Moia 23 x 17,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio