Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 019

data

1255 abril 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Comtal i Berenguer Piera

tipologia

Venda de terres

regest

Ramon Comtal i la seva esposa Gerandina venen a Berenguer Piera i a la seva esposa Maria unes terres que pertanyen al mas Piera per una altra pe?a de terra i una casa

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Raimon Coromines. Ferran Granola. Guillem Vall

poblacio

mides

Moia 21,5 x 16 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio