Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 021

data

1262 gener 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Vilajoana i Ramon Comtal

tipologia

Establiment de terres

regest

Gerard Vilajoana i la seva esposa Beatriu i el seu fill Bernat, estableixen a Ramon Comtal diverses peces de terra

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Guillem Vilajoana. Berenguer Piera. Pere Vilar

poblacio

mides

Moia 17,5 x 10 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio