Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 023

data

1259 novembre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Pilot

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Pilot i els seus venen una pe?a de terra que tenen a la parroquia de Sant Pere de Marfa

notari

Bernat d'esglesia, sacerdot

testimonis

Bernat Oliver. Pere Oliver. Raimon Miro

poblacio

mides

Marfa 30 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio