Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 026

data

1254 febrer 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Planella i Ramon Comtal

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Planella i la seva esposa Geralda venen a Ramon Comtal i als seus una pe?a de terra que tenen prop dels Clapers pel preu de 40 sous en moneda barcelonesa

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Pere Comtal

poblacio

mides

Moia 23 x 17,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio