Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 027

data

1264 novembre 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Casellas i Ramon Comtal

tipologia

Venda de terres

regest

Joan Caselles i Elisenda la seva esposa, venen a Ramon Comtal una pe?a de terra prop del camp de Luyes que tenen establerta per Gerard i Bernat de Vilajoana a qui paguen tasques i delmes. El preu de la venda es de 12 sou

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Ferran Montebruno. Arnau Verdaguer. Berenguer Pla. Pere Vilar

poblacio

mides

Moia 22 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio