Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 029

data

1267 abril 14

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Vilajoana i Ramon comtal

tipologia

Establiment de terres

regest

Gerard Vilajoana i els seus estableixen a Ramon comtal i els seus una pe?a de terra que es troba ubicada en una costa sota el camp de Na Pascala. Pagaran a canvi una tasca i dos sous

notari

Bernat Torrents, sacerdot i notari de Moia

testimonis

Bernard Ferrara. Ferran Rocabruna. Pere Vilajoana

poblacio

mides

Moia 19 x 14 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio