Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 034

data

1265 agost 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Colell i Pere Boig

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Colell i els seus, de la parroquia de Sant Feliu de Llagostera venen a Pere Boig de Pineda i els seus una pe?a de terra campa que tenen al pla del Pineda pel preu de 8 sous en moneda barcelonesa

notari

Ferran Puig, notari de Llagostera

testimonis

Guillem Pere. Guillem Serra

poblacio

mides

Llagostera 20,5 x 15,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio