Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 035

data

1278 novembre 28

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Cabra, senyor del castell d'Angles i Berenguer (+-4)

tipologia

Establiment de terres

regest

Guillem Serra, procurador de Ramon Cabra en tot el terme del castell d'Angles, estableix a Berenguer de (+-6 )d'Angles i als seus una devesa pel preu de 4 diners anuals

notari

Arnau Roqueta, clergue i notari d'Angles

testimonis

Pere Fons. Pere Prat. Berenguer Roure

poblacio

mides

Angles 22 x 11,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio