Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 039

data

1281 febrer 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Soler

tipologia

Testament

regest

Testament de Berenguer Soler. Ordena marmessors a Pere Goltica i Andreu Datzira. Tria sepultura al cementiri de Sant Pere de Marfa. Deixa a l?esglesia i als seus clergues i al monestir de Sant Benet diverses quantitats.

notari

Guillem Sala, rector de Sant Pere de Marfa

testimonis

Guillem de Marfa. Pere Soler. Berenguer Noguera

poblacio

mides

Marfa 24,5 x 13 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio