Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 046

data

1289 abril 27

dataTrasllat

NULL

actuants

Elisenda i Pere Boig

tipologia

Venda de terres

regest

Elisenda, esposa de Pere de Granollers ven a Guillem Boig i als seus una feixa de terra pel preu de 27 sous.

notari

Ferran Pi, notari

testimonis

Berenguer Pedrera

poblacio

mides

Llagostera 20,5 x 20, 5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio