Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 054

data

S. XIV

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Vilarmau i Arnau Lluna

tipologia

apoca

regest

Pagament dels deutes pendents per Pere Vilarmau, apotecari, marmessor del testament de Pere Amuy de la parroquia de Sant Mateu de Vilasteria a Arnau Lluna, de la mateixa parroquia. que li ha pagat els deutes que tenia am

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

NULL 42 x 37 cm

observacions

Molt malmes. El document devia malmetre's ja en epoca antiga ja que, en lletra del segle XIV, trobem les primeres linies del document copiades al final del pergami.
Tornar al llistat

administracio