Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 062

data

1307 maig 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Ordi de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Pere Ordi de Moia. Tria com a marmessors a Arnau Marce, prevere beneficiat de Moia i a Bernat Planella de Moia. Tria sepultura al cementiri de la vila

notari

Bartomeu San?, notari de Moia

testimonis

Jaume Serra de Passarell. Bernat Dalmau. Raimon Mirabitlles. Berenguer Muntanyola. Domenec Lebalta. Pere Celler. Berenguer Puigalos. Ferrer Sayol

poblacio

mides

Moia 23,5 x 48,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio