Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 070

data

1318 novembre 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Pla de Barcelona i Bonanat Santaman? de Moia

tipologia

Venda

regest

Pere Pla de la ciutat de Barcelona, ven a Bernat de Santaman? de la vila de Moia i als seus dos octaus d'ordi que rep anualment per la festa de Santa Maria d'Agost com a cens per les terres anomenades de Comadega. El pre

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Nicolau Riera. Raimon Pla. Berenguer Galovart.

poblacio

mides

Moia 30 x 22 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio