Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 074

data

1323 agost 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Dol?a, vidua de Bartomeu San?

tipologia

Testament

regest

Testament de Dol?a, vidua de Bartomeu San?, de la vila de Moia. Anomena marmessors a Pon? Soler de la parroquia de Sant Joan d'Olo i a Berenguer Vilarjoana de Moia. Tria sepultura al cementiri de l'esglesia de Moia. Fa d

notari

Arnau de Vallmanya, notari de Moia

testimonis

Pere Carafa, prevere. Arnau Planella. Pere de Casagemes

poblacio

mides

Moia 40,5 x 26,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio