Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 078

data

1327 febrer 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau soler de Marfa i Pere Horts

tipologia

Venda d'un mas

regest

"Arnau Soler i els seus de la parroquia de Sant Pere de Marfa venen a Pere Horts de la mateixa parroquia el mas ""Armamirona"" que es troba sota domini del monestir de Sant Benet de Bages. El preu de la venda es de 20 so

notari

Jaume Puig, prevere de Sant Pere de Marfa

testimonis

Berenguer de Marfa. Pere Orts. Domenec Colomer

poblacio

mides

Marfa 28,5 x 20 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio