Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 090

data

1331 gener 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat de Puigsubira i el seu fill Bernat

tipologia

Donacio de bens

regest

Bernat de Puigsubira i la seva esposa Saurina, de la parroquia de Moia, donen al seu fill Bernat, amb motiu de les seves nupcies el mas Puigsubira, ubicat en dita parroquia.

notari

Guillem Soler, rector de Moia

testimonis

Bernat Roca, prevere. Pere Vila. Pere de Calaf.

poblacio

mides

Moia 36,5 x 14 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio