Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 091

data

1331 abril 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Boig de Llagostera i Pere Carbonell

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Boig del terme del castell de Llagostera, ven dues peces de terra ubicades al lloc anomenat Perarol, i que te sota jurisdiccio del castell de Llagostera a Pere Carbonell pel preu de 40 sous

notari

Guillem Calabres, notari del castell de Llagostera

testimonis

Berenguer Belini. Simo Flocapuig.

poblacio

mides

Llagostera 30 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio