Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 092

data

1332 maig 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Sant de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Bernat Sant, resident a la pla?a de la vila de Moia, funda un aniversari a l'esglesia de Moia. Ofereix a tal fi 15 sous censals sobre aquella era de la seva propietat, ubicada al lloc anomenat Droc.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Santa Maria de Moia

testimonis

Bernat Roca. Jaume Serra, clergue.

poblacio

mides

Moia 40 x 17,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio