Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 094

data

1332 agost 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Riupirer de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Guillem Riupirer, rector de Santa Maria de Moia. Tria com a marmessors a Arnau Planella, rector de l'esglesia de Santa Maria de Rabinat, a Guillem Sala, beneficiat del monestir de l'Estany, a Bernat Roca, pr

notari

Bernat de Condamina, notari de Sant Feliu de Terrassola

testimonis

Marc Riupirer. Guillem Sala, canonge de l'Estany. Bernat Vilar, clergue. Joan Ferra de l'ordre dels germans menors. Arnau Plenlla. Bernat Roca.

poblacio

mides

Moia 48,5 x 46 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio