Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 144

data

1348 juny 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Salomo, clergue de Moia.

tipologia

Testament

regest

Testament de Bernat Salomo, clergue de l'esglesia de Moia. Anomena marmessors a Ramon Abadal, clergue resident a Moia. Bernat Condamina, beneficiat de l'Estany. Bernat Planella i Tomas Planella de Moia.

notari

Bernat Roca

testimonis

Pere Tuyl. Pere Soler. Ramon Abadal, prevere. Bartomeu Puiggros. Pon? Serramitjana. Bonanat Guamira.

poblacio

mides

Moia 47 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio