Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 146

data

1348 juny 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Esclusana, sabater de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament d'Arnau Esclusana, sabater de Moia. Anomena marmessors a Bonanat i Ramon Santaman? de Moia i a Berenguer Casagemes de Moia. Fa diferents deixes per almoines. Anomena hereva dels seus bens a la seva filla Elisen

notari

Bernat Roca

testimonis

Bernat Boyons. Bernat Casagemes. Pere Pla. Bernat Riera. Bernat Pujalt.

poblacio

mides

Moia 39,5 x 23,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio