Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 147

data

1348 juny 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillelma de Maltorrent de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Guillelma de Maltorrent de Moia. Anomena marmessors al seu marit Guillem Maltorrent a Jaume Montvert, nebot seu i a Pere San?, prevere de Moia.

notari

Bernat Roca

testimonis

Jaume Marfa, prevere. Pere Ombres. Pere Palau. Bernat Montvert.

poblacio

mides

Moia 35 x 29,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio