Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 148

data

1348 maig 25

dataTrasllat

1370 setembre 2

actuants

Pere Pla, mercader de Barcelona

tipologia

Testament

regest

Testament de Pere Pla, mercader de Barcelona, fill de Pere Pla de Moia. Fa diverses deixes a l'altar de Sant Lloren? de Moia i funda un aniversari pel dia de la seva mort. Ofereix a tal fi un cens de 6 sous sobre unes te

notari

Simo de Forest, vicari de Barcelona.

testimonis

Bernat ?a Tayada. Miquel Trul, pages. Joan Mercer, candeler de Barcelona

poblacio

mides

Moia 31 x 28 cm

observacions

El document es troba tallat a banda i banda uns centimetres, pero no impedeix la lectura.
Tornar al llistat

administracio