Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 150

data

1348 juny 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Planella de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament d'Arnau Planella, resident al carrer inferior de Moia. Tria marmessors a Pere Cerverissa, avi seu, a Bonanat Santaman?, a Pere Jaume Manyosa i a Bernat Vila. Fa diverses deixes per almoines a l'esglesia i l'hos

notari

Bernat Roca

testimonis

Berenguer Cerverissa. Ramon Santaman?. Jaume datzira. Berenguer Puigsarull. Berenguer Puig.

poblacio

mides

Moia 42 x 29,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio