Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 151

data

1350 febrer 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Reboleda de Montmajor.

tipologia

apoca

regest

apoca que Francesc Reboleda del mas Reboleda de Sant Sebastia de Montmajor fa a al seu sogre Pere Soler de Castellter?ol pels 300 sous que ha cobrat en concepte del pagament del dot de la seva esposa Maria.

notari

Arnau Serrater, prevere de Castellter?ol

testimonis

Bartomeu Font. Francesc Colobran. Bernat Galovart.

poblacio

mides

Castellter?ol 24,5 x 17 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio