Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 160

data

1355 setembre 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Susany de Tona i Pere Montgros de Sant Marti del Brull

tipologia

apoca

regest

apoca que Pere Susany de la parroquia de Sant Andreu de Tona fa a Pere Montgros de Sant Marti del Brull reconeixent el cobrament de 50 sous que aquest ultim li devia en concepte de dot matrimonial

notari

Pere Riembar

testimonis

Bartomeu Pont. Antoni Font

poblacio

mides

Tona 17 x 14 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio