Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 161

data

1356 febrer 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Manyosa de Moia i Mateu Pla de Sant Marti de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Arnau Manyosa i els seus estableixen a Mateu Pla de Sant Marti un tros de terra ubicat al lloc anomenat les quadres de Moia. Cobraran com a cens la quantitat de 15 sous anuals

notari

Jaume Marfa, rector de Sant Pere de Ferrerons

testimonis

Bernat Juyol. Berenguer Castola. Berenguer Vila

poblacio

mides

Moia 35 x 24,5 cm

observacions

existeix una copia del document que es el pergami 163
Tornar al llistat

administracio