Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 162

data

1356 agost 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Puig, pages de Barcelona i Bonanant Santaman? de Moia

tipologia

Venda de drets de propietat

regest

Pere Puig, pages de Barcelona, procurador de la seva esposa Agnes, hereva dels bens del seu germa Pere Guaita, blanquer de Barcelona, ven a Bonanat Santaman? de Moia els drets sobre el mas Verdaguer, ubicat a la parroqui

notari

Bernat Truytol, cap de l'escrivania de Moia

testimonis

Arnau Manyosa. Ramon Puigalt. Pere Basses de Moia

poblacio

mides

Moia 40 x 25,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio