Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 163

data

1356 febrer 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Manyosa i Mateu de Pla de Sant Marti de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Arnau Manyosa i la seva esposa Sibil?la estableixen en emfiteusi a Mateu Pla de Sant Marti i a la seva esposa Elisenda una pe?a de terra al lloc anomenat Les quadres de Moia pel preu de 15 sous anuals

notari

Jaume Marfa, rector de Sant Pere de Ferrerons

testimonis

Bernat Juyol. Berenguer Castola. Berenguer Vila

poblacio

mides

Moia 37 x 21,5 cm

observacions

Existeix una copia del document que es el pergami num. 161
Tornar al llistat

administracio