Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 106

data

1338

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Prat de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Berenguer Prat, de Moia. Tria com a marmessors a Bonanat Santaman? i al seu fill Bonanat. Fa diverses deixes a la parroquia de Moia i funda 2 aniversaris.

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Bernat Salavert. Bonanat de Santaman?, Bernat Roca

poblacio

mides

Moia 49 x 42 cm

observacions

El document compta amb tres grans forats a la part inferior
Tornar al llistat

administracio