Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 108

data

1339 octubre 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Elisenda, esposa de Guillem Clusella de Moia

tipologia

apoca

regest

Elisenda, esposa del difunt Guillem Clusella de Moia, paga al rector de l'esglesia de Moia, 3 sous i 6 diners, que la seva germana Sibil?la, difunta, va disposar anualment per pagar un aniversari. Aquests diners procedei

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Salomo. Pere Matestachs, clergue. Bernat Planella. Pere Jaume Manyosa. Pere Pla

poblacio

mides

Moia 35 x 19 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio