Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 110

data

1349 novembre 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume de Marfa i Jaume Soler de la parroquia de Marfa

tipologia

apoca

regest

apoca que Jaume de Marfa, marmessor de Guillem Soler, fa a Jaume Soler de la parroquia de Marfa pel pagament de 100 sous en concepte dels esponsals de Guillem Soler.

notari

Jaume Marfa, rector de Sant Pere de Marfa

testimonis

Pere Roure. Jaume Escayola.

poblacio

mides

Marfa 25,2 x 12,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio