Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 111

data

1340 octubre 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Elisenda, filla de Bonanat Vall de Moia.

tipologia

Testament

regest

Testament d?Elisenda, esposa de Jaume Torreblanca, filla i hereva de Bonanat Vall, de la vila de Moia. Anomena marmessors a Pere Cerverissa, avi seu, Bonanat, fill de Bonanat Santaman?, cosi seu i a Bernat Planella. Tria

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Arnau Planella, germa d'Elisenda. Jaume Arguilagars. Berenguer Terra. Arnau Rourell. Pere Mir. Bernat Puig

poblacio

mides

Moia 32 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio