Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 112

data

1341 desembre 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Arguilagars Jussa de Moia i Bernat Roca, clergue de Moia

tipologia

Venda

regest

Jaume Arguilagars Jussa, i la seva esposa Elisenda, de la parroquia de Moia, venen a Bernat Roca, clergue, com a laica i privada persona mitja quartera de blat que reben de cens per un establiment d?un tros de terra ubic

notari

Nicolau Riera, notari de Sant Pere de Ferrerons

testimonis

Ramon Padros. Bernat Riera. Miquel Casanova

poblacio

mides

Moia 37 x 25 cm

observacions

Es donen les afrontacions de la pe?a de terra i es fa referencia al torrent d'Olmedes.
Tornar al llistat

administracio