Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 115

data

1342 maig 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer i Arnau Planella de Moia i Alamanda d'Olo

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Berenguer i Arnau de Planella, marmessors del testament d?Alamada d?Olo, esposa d?Arnau d?Olo, institueixen els 600 sous que dita Alamanda va deixar a l?esglesia de Moia a fi de celebrar 4 aniversaris per la seva mort

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Pere Pla. Berenguer Pla, clergue. Ramon San?. Bonanant de Santaman?. Berenguer Pla

poblacio

mides

Moia 48 x 29 cm

observacions

Al document es fa referencia al testament d'Alamanda d'Olo fet a l'esglesia de Moia per Bernat Roca a 25 de maig de 1338. Existeix una copia del document que es el pergami num.114
Tornar al llistat

administracio