Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 116

data

1342 mar? 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Berenguer Guiello de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Berenguer Guiello de Moia i la seva esposa Guillelma funden un aniversari a l?esglesia de Moia, per tal fi, ofereixen 3 sous de cens que cobren sobre unes cases ubicades al carrer del Forn de Moia.

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Jaume Pla. Berenguer Vilarubia. Bernat Gombau.

poblacio

mides

Moia 26 x 21 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio