Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 117

data

1342 novembre 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Basora de Sant Marti d'Aiguafreda i Berenguer Bruguera del Brull

tipologia

Venda de terres

regest

"Guillem Basora i els seus, de la parroquia de Sant Marti d?Aiguafreda venen unes feixes de terra a Berenguer Bruguera de la parroquia de Sant Marti del Brull

notari

Raimon Ruri

testimonis

NULL

poblacio

mides

Aiguafreda 16 x 31 cm

observacions

Es tracta d'un pergami en el qual trobem dos documents. Un es una copia de l'altre.
Tornar al llistat

administracio