Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 119

data

1342 maig 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Casaldaliga de Moia i Bernat de Magadins

tipologia

Establiment de terres

regest

Jaume Casaldaliga de Moia, fill i hereu de Tomas Casaldaliga de Moia, estableix a Bernat de Magadins i als seus, propietaris del mas Poguet de Magadins de Moia, un tros de terra ubicat prop de les cases del mas Magadins,

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Berenguer Carner, batlle de Castellter?ol

poblacio

mides

Moia 49 x 30 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio