Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 124

data

1344 octubre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Torrent i la seva germana Maria de Moia

tipologia

Donacio de bens

regest

Arnau Torrent, fill i hereu d'Arnau Torrent de Moia, fa donacio a la seva germana Maria i als seus fills d'unes cases que posseeix al carrer de la Font de la vila de Moia. Tambe li cedeix una era al camp de Luyes i una p

notari

Bernat Galamons

testimonis

Berenguer Vila. Joan Guillem Colell

poblacio

mides

Moia 30,5 x 21,5 cm

observacions

Les cases es troben ubicades entre les de Guillem Puig, sabater i Guillem Puig teixidor.
Tornar al llistat

administracio