Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 126

data

1344 febrer 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Comtal de Moia i Mateu Codinachs de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Pere Comtal i els seus de Moia venen una pe?a de terra a Mateu Codinachs

notari

Bernat Roca, notari de Moia

testimonis

Ferrer Bassa, clergue. Berenguer Serramitjana. Mateu Vall

poblacio

mides

Moia 31,5 x 21 cm

observacions

Lletra molt esborrada
Tornar al llistat

administracio