Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 128

data

1344 juny 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Vila i Ramon Soler de Casamitjana de Sant Feliu de Rodors

tipologia

Venda de terres

regest

Guillem Vila i els seus de Sant Feliu de Rodors venen per un periode de 10 anys a Ramon Soler Casamitjana de la mateixa parroquia unes feixes de terra que tenen al lloc anomenat Grimau i que tenen sota el domini del cast

notari

Jaume Puigros, rector de Sant Feliu de Rodors

testimonis

Pere Cerverissa. Pere Galtesa

poblacio

mides

Rodors 27,5 x 22 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio