Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 134

data

1346 novembre 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Loret de Barcelona i Berenguer Rossello, sabater de Barcelona

tipologia

Venda de violari

regest

Guillem Loret de Barcelona, fill de Ramon Prat, senyor de la casa Prat de Sant Pere de Vic, ven a Berenguer Rossello, sabater de Barcelona, un violari de 45 sous anuals pel preu de 15 lliures i 15 sous.

notari

Pere Salmonia, notari de Barcelona

testimonis

Arnau Benyes de Vic. Guillem i Francesc Vila.

poblacio

mides

Barcelona 62 x 78 cm

observacions

Al final del document s'afegeix l'apoca.
Tornar al llistat

administracio