Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 137

data

1346 juny 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Soler de Moia

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Pere Soler i la seva esposa Elisenda, residents al carrer superior de Moia, funden un aniversari a l'altar de Sant Joan de l'esglesia de Moia. Ofereixen a tal fi 5 sous de cens sobre unes cases que Berenguer de Vilajoana

notari

Bernat Salomo, notari de Moia

testimonis

Pere Tull. Bartomeu Salavert.

poblacio

mides

Moia 32 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio