Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 142

data

1348 juliol 4

dataTrasllat

NULL

actuants

Ramon Santaman? de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Ramon Santaman? de Moia. Anomena marmessors al seu germa Bonanat Santaman? a Nicolau Riera de Moia i a Pere Vila de Moia. Funda un aniversari a dir el dia de la seva mort i ofereix a tal fi un cens anual de

notari

Bernat Roca

testimonis

Ramon Gorovardes. Bernat Torre. Bernat Geroya. Bernat Rubio

poblacio

mides

Moia 35 x 29 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio