Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 143

data

1348 juliol 11

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvador Mazot de Moia

tipologia

Testament

regest

Testament de Salvador Mazot de Moia. Anomena marmessors a Guillem Sala, Pere Sala, Pere Garovart de Monistrol de Calders.

notari

Joan Puigcasat, prevere de Moia

testimonis

Bernat Montvert. Bernat Coller. Bonanat Manganell. Berenguer Soler. Pascal Vila

poblacio

mides

Moia 31,5 x 32 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio