Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 172

data

1364 maig 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere de Lagnomira i Bernat Salarder de Moia

tipologia

Donacio de bens

regest

Pere de Lagnomira i els seus de la parroquia de Moia concedeix a Bernat Salarder de la mateixa parroquia el mas de Lagnomira Subirana que es troba sota el domini de l'esglesia de Moia

notari

Arnau Manyosa, notari de Moia

testimonis

Jaume Palauet. Simo Riupierola de Moia

poblacio

mides

Moia 46 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio