Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 173

data

1365 octubre 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Arnau Soler i Jaume Passarell de Moia

tipologia

Venda de terres

regest

Arnau Soler i la seva esposa Elisenda de Moia venen a Jaume Passarell una pe?a de terra a la parroquia de Moia per 36 sous.

notari

NULL

testimonis

Berenguer Boladeres. Francesc Abadal Bernat. Bernat Soler fill de Pere Soler de Moia

poblacio

mides

Moia 36 x 33 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio