Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 181

data

1369 juliol 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Nicolau Boig de Pineda, del terme del castell de Llagostera i Guillem Pedrer

tipologia

Donacio de bens

regest

Nicolau Boig, de Pineda, terme del castell de Llagostera i la seva esposa Brunessenda donen a Guillem Pedrer, del mateix indret, un salt d'aigua que pertany al mas Boig d'Avall.

notari

Bernat Guilla, notari de Llagostera

testimonis

Guillem Oliver, clergue. Nicolau riba. Pere Parera de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 26,5 x 25,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio